תקנון האתר:

האתר מאפשר רכישה של צמחים מיובשים המשווקים ע”י החברה (חנות וירטואלית), המוצרים ניתנים לרכישה באתר עד גמר המלאי.

ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו מהימים א-ה בין השעות 10:00 ל17:00  בעמוד האינסטגרם שלנו וכן באימייל  – the.pampas1@gmail.com 

“דה פאמפאס” מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת צמחים מיובאים. 
 2. לכל שאלה ובירור ניתן לפנות ישירות לעמוד האינסטגרם שלנוthe.pampas  וכן לאימייל the.pampas1@gmail.com 
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר, והוא בלבד המסדיר את היחסים בין “דה פאמאפס” לבינך.
 4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או ל”דה פאמפאס” ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה
 5. “דה פאמפאס” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלה מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת ללקוחותיה
 6. המחירים באתר כוללים מע”מ על פי הדין.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, ברור כי “דה פאמאפס” תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ואמינות ככל האפשר.
 8. יובהר כי “דה פאמאפס” אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הצמחים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 9. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ על פי דין , ואינם כוללים דמי משלוח
 10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת ללקוחות. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים לאותו עת ולא למחירים שהיו לפניכן
 11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך ללקוחותיה.
 12. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר

ביצוע הזמנות באתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמינה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה באתרינו.
 2. “דה פאמפאס” מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמינה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק וללא טעויות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, “דה פאמפאס” לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל”דה פאמפאס” עקב פרטים מוטעים, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע”י המזמינה, תבצע “דה פאמפאס” בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה בדואר האלקטרוני למזמינה על אישור העסקה 
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי “דה פאמפאס” יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. במידה ולא תאושר העסקה ע”י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך והיא תצטרך למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. המזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה –היעד למשלוח שיעודכן על ידי המזמינה יישמר במאגר כיעד המבוקש של המזמינה
 8. כל מזמינה רשאית להזמין באתר “דה פאמפאס” על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המזמינה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 • במידה והמזמינה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
 • המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • יודגש כי “דה פאמפאס” תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמינה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
 • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא אמינים.
 • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של האתר.
 • אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר
 • אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה/הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים (בהתאם לתקנון), והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 2. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה/לקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי “דה פאמפאס”, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן על הפרטיות שלך “דה פמפאס” 

מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.

 1. כל מידע הנמסר לצורך ביצוע העסקה באתרינו או לכל מטרה אחרת באתר, הנהלת אתר “דה פמפאס” עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והדברים הנלווים אלייה.
 2. מידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי, חברת שליחויות).
 3. “דה פמפאס” תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת. לא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח אך ורק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב בהתאם לדרישות החוק.
 4. “דה פמפאס” אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע.
 5. “דה פמפאס” אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 6. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל”דה פמפאס” לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמינה בצורה הטובה והיעילה ביותר, וללמוד ממנה על גמירות הדעת שלה בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים שלנו.
 7. “דה פמפאס” רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות

ביטול עסקה מדיניות החזרת מוצרים

המזמינה תהא רשאית לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות מכוחו.

פירוט התנאים וביטול עסקה-

 • משתמש רשאי לבטל את עסקת הרכישה מרגע בוצע ואושר התשלום ועד שלושה ימים לאחר הגעת המשלוח ליעדו. 
 • ביטול העסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לאימייל the.pampas1@gmail.com 
 • ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמינה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמינה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק. 
 • במקרה של ביטול העסקה לאחר שנאסף המוצר, יתקבל הביטול עד שלושה ימים בהחזרה עצמאית של הלקוח בתנאי שהאריזה סגורה ללא שימוש, פגם , נזק בדיוק כפי שנלקחה.
 • במקרה של ביטול העסקה לאחר שליחת המוצר למזמינה בדואר שליחים, יינתן זיכוי כספי מלא אך עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי של הלקוחה – סכום השילוח אליה וסכום השילוח ממנה, בתנאי שהאריזה סגורה ללא שימוש, פגם, נזק בדיוק כפי שנלקחה.
 • במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה – אריזה פתוחה, שימוש בזר, נזק או כל פגם- לא תזוכה המזמינה בזיכוי כספי. בנוסף – “דה פאמפאס” תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, ניתן להחזיר את הפריט שלא נעשה בו שימוש באריזתו המקורית עד שלושה ימים.
 • הזיכוי יועבר ויוחזר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
 • ההחזרה מתבצעת ב2 אופנים- אם המזמינה באה לאסוף את הזר השירות הוא בחינם. אם המזמינה מחזירה את הזר עצמאית השירות הוא בחינם. תקבל החזר כספי מלא על המוצרים בכפוף לתנאים שהוזכרו לעיל . אם נשלח אלייה הזר ומגיעה להחזירו עצמאית תחוייב רק על משלוח לכיוון אחד והחזר כספי מלא על המוצרים בכפוף לתנאים שהוזכרו לעיל- ולהפך אם אספה את הזר השירות הוא בחינם ואם נשלח ממנה אלינו באמצעות חברת המשלוחים איתה אנו עובדים תחוייב על סכום המשלוח ממנה אלינו . אם נשלח אלייה הזר ורוצה להחזירו עם חברת המשלוחים איתה אנו עובדים – תחוייב על משלוח לשני הכיוונים (סכום המשלוח פעמיים) ותקבל החזר כספי מלא על המוצרים בכפוף לתנאים שהוזכרו לעיל. כל משלוח בכל מצב תחוייב המזמינה על חשבונה הבלעדי.
 • אספקת המוצרים למזמינה מבוצעת באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במועד המכירה.
 • משלוחים באמצעות שליחים יבוצעו ע”י בחירת הלקוחה באופציה משלוחים באתר והשארת כתובת מדויקת למשלוח. טרם הבאת המוצר. “דה פאמפאס” מתחייבת לארוז ולמסור למשלוח את ההזמנות תוך שלושה ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לכל חלקי הארץ תוך חמישה ימים עסקים. 
 • “דה פאמפאס” אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה ובזמן המהיר ביותר.
 • כמובן שמועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 • המוצרים שהוזמנו באתר יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה באתר.

אחראיות-

 1. “דה פאמפאס” לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות,אסונות טבע, הפסקות חשמל, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני
 2. “דה פאמפאס” לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות
 3. בכל מקרה לא תישא “דה פמפאס” באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 4. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות במייל the.pampas1@gmail.com והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

מדיניות החזרה-

במקרה של דואר שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. לצורך החזרת המוצר, עליך לשלוח אותו אלינו חזרה עד 3 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נגרם לו שום פגם/נזק. במקרה החזרה המזמינה תוכל לבקש משלוח מ”דה פאמפאס” של המוצר ממנה אליהם בעלות המשלוח בלבד.

אספקה ומשלוחים

המוצרים שרכשת יישלחו אליך באמצעות חברות שליחויות, במסגרת זמן האספקה שצוין בעת הקנייה. אנו מתחייבים לארוז ולהוציא עבורך את ההזמנה למשלוח עד שלושה ימים מיום ההזמנה וקבלת התשלום שאכן עבר והתקבל. חברת המשלוחים מתחייבת על אספקה תוך 5 ימי עסקים.

עלויות משלוח

עלויות משלוח שליח עד הבית בהזמנה מעל 450 שח.

משלוח עד 450 שח – 35 שח.  אספקה עד 6 ימי עסקים.

איסוף עצמי בתיאום מראש – חינם.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר הם של “דה פמפאס” .

האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, טקסט, גרפיקה וכיוב’ 

(להלן – “המידע”) מוגנים ע”י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. המידע הוא קניינה של “דה פמפאס”.

נאסר על כל משתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של “דה פמפאס”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

היי,

האתר כרגע סגור להזמנות
נשוב בקרוב!

עמכם הסליחה

×